Limbajul de afaceri în limba română e ca și inexistent. Ce spune asta despre noi ?

Lipsa unor termeni specifici în limba română poate reprezenta un dezavantaj în comunicarea de afaceri, mai ales într-un mediu globalizat în care limba engleză este dominantă. Mai jos sunt câteva exemple de termeni de afaceri preluați din limba engleză:

 1. Marketing: utilizat pentru a descrie activitățile de promovare a produselor sau serviciilor.
 2. Branding: Acest termen se referă la construirea și gestionarea imaginii de marcă.
 3. Feedback: Cu referire la evaluarea și comentariile despre produse, servicii sau performanța angajaților.
 4. Management: În loc de “gestiune” sau “administrație”, se folosește termenul englez “management” pentru a se referi la conducerea și organizarea unei afaceri.
 5. Deadline: Un termen des utilizat în afaceri pentru a indica data limită pentru finalizarea unei sarcini sau proiecte.
 6. Networking: Descrie procesul de stabilire a relațiilor profesionale. În loc de “interconectare” sau “crearea de relații profesionale”, se utilizează adesea termenul englez “networking”.
 7. Outsourcing: Se referă la externalizarea unor servicii sau activități către alte companii sau subcontractori.
 8. Benchmarking: Este procesul de comparare a performanțelor unei organizații cu cele ale altor organizații pentru a identifica punctele tari și slabe.
 9. Start-up: Termen utilizat pentru a descrie o afacere nou-înființată sau o companie emergentă cu un model de afaceri inovator.
 10. Revenue: În loc de “venit” sau “încasări”, se folosește termenul englez “revenue” pentru a se referi la totalul veniturilor unei companii.
 11. Business Plan: Planul de afaceri care descrie obiectivele, strategiile, planurile financiare și structura unei afaceri.
 12. Cash Flow: Fluxul de numerar, care reprezintă intrările și ieșirile de bani dintr-o afacere.
 13. Investment: Investiție, referindu-se la suma de bani sau resurse alocate într-o afacere sau proiect pentru a obține un profit.
 14. SWOT Analysis: Analiza SWOT, care se referă la evaluarea punctelor tari (Strengths), a punctelor slabe (Weaknesses), a oportunităților (Opportunities) și a amenințărilor (Threats) unei afaceri.
 15. ROI (Return on Investment): Rata de rentabilitate a investiției, care indică cât de eficientă este o investiție în termeni de profitabilitate.
 16. Mission Statement: Declarația de misiune, care reprezintă scopul și valorile fundamentale ale unei organizații sau afaceri.
 17. B2B (Business-to-Business): Afaceri către afaceri, se referă la tranzacțiile și relațiile dintre companii, în contrast cu afacerile cu consumatorii (B2C – Business-to-Consumer).
 18. P&L Statement (Profit and Loss Statement): Declarația de profit și pierdere, care prezintă veniturile și cheltuielile unei afaceri într-o perioadă dată.
 19. Stakeholder: Parte interesată, reprezentând orice persoană sau grup care are un interes în afacerea unei organizații, cum ar fi acționarii, angajații sau clienții.
 20. Supply Chain: Lanțul de aprovizionare, care descrie procesul și fluxul de bunuri și servicii de la furnizori către producători și apoi către clienți.
 21. R&D (Research and Development): Cercetare și dezvoltare, referindu-se la activitățile de inovare și dezvoltare de produse sau servicii noi.
 22. Market Share: Cota de piață, care indică procentul de piață pe care o companie sau un produs îl deține într-o anumită industrie sau segment de piață.
 23. Scalability: Scalabilitate, care se referă la abilitatea unei afaceri de a crește sau de a se adapta la o creștere a cererii fără a schimba fundamental structura sau procesele.
 24. Diversification: Diversificare, care reprezintă strategia de a extinde gama de produse sau servicii oferite pentru a reduce riscul și a crește veniturile.
 25. Leverage: Levier financiar, care implică utilizarea datoriilor sau a capitalului străin pentru a crește potențialul de creștere sau profitabilitate a unei afaceri.
 26. Exit Strategy: Strategia de ieșire, care se referă la planul de acțiune pentru vânzarea sau închiderea unei afaceri, adesea utilizat în investiții și start-up-uri.
 27. KPI (Key Performance Indicator): Indicatorii cheie de performanță, care sunt măsurile utilizate pentru a evalua performanța unei afaceri în funcție de obiectivele sale.
 28. Due Diligence: Diligența cuvenită, un proces de investigație și evaluare a unei afaceri sau tranzacții pentru a determina riscurile și oportunitățile implicate.
 29. Mergers and Acquisitions (M&A): Fuziuni și achiziții, care se referă la procesele de unire a două sau mai multe companii sau achiziționarea unei companii de către alta.
 30. Venture Capital: Capital de risc, care reprezintă investițiile financiare în companii în stadii incipiente sau start-up-uri cu potențial de creștere rapidă.

Limbajul de afaceri românesc este perceput ca subdezvoltat din mai multe motive. În primul rând, influența limbii engleze în mediul global de afaceri a dus la adoptarea cuvintelor și termenilor în engleză pentru a corespunde standardelor internaționale. De asemenea, în contextul tranziției economice post-comuniste, nu s-a acordat suficientă atenție dezvoltării unui vocabular specific de afaceri în limba română. Antreprenorii români se confruntă cu provocarea de a se adapta rapid la terminologia internațională pentru a comunica eficient cu partenerii străini, pentru a accesa resurse și pentru a rămâne competitivi pe piața globală.

De asemenea, globalizarea și tehnologia au făcut ca mediul de afaceri să evolueze rapid, iar termenii în limba engleză sunt adesea folosiți pentru a descrie concepte și tehnologii noi, devenind un limbaj comun în domenii precum tehnologia informației, marketingul digital și multe altele. Ca atare, antreprenorii români simt presiunea de a se adapta rapid la acest mediu în schimbare și, adesea, aleg să folosească termeni în engleză pentru a fi în pas cu dezvoltările actuale din domeniul afacerilor. Dezvoltarea unui limbaj specific în limba română pentru afaceri ar putea fi o strategie benefică pentru consolidarea identității lingvistice și pentru facilitarea comunicării în cadrul comunității de afaceri românești.