Cărți scrise de Vlad Pașca

Colectivizarea agriculturii sub comuniști, pe înțelesul copiilor și tinerilor

Ilustrație de Veronica Neacșu

Cartea poate fi citită și ascultată pe site-ul Muzeului Colectivizării.

Cartea a fost realizată prin intermediul proiectului ”Rezistența”, al Muzeului Colectivizării din România, și finanțată cu sprijinul Administrației Fondului Cultural Național.


„Cincinalu-n patru ani și jumătate” (1971–1975). Nicolae Ceaușescu și economia României socialiste, de la tentații tehnocratice la primatul politicului, Cluj-Napoca, Editura Mega, 2020, 261 p.

Cumpără cartea de pe site-ul editurii sau de pe emag.

Descriere

Volumul este rezultatul cercetării dinamicii proceselor decizionale de politică macro-economică și evoluției elitelor politico-economice în perioada 1965-1975. Mi-am propus să urmăresc rolul lui Nicolae Ceaușescu atât în trecerea de la un model „tehnocratic” incipient (configurat în anii ’60) la concentrarea puterii decizionale, cu accente cvasi-staliniste, cât și în elaborarea, modificarea și implementarea primului plan cincinal „ceaușist” de dezvoltare economică (1971-1975), analizând evoluția a trei structuri concentrice ale sistemului socialist:

  1. Elitele decizionale
  2. Cadrul instituțional al economiei de comandă
  3. Economia propriu-zisă (performanța în raport cu obiectivele stabilite prin plan)

Acest studiu de caz oferă informații și interpretări noi cu privire la politicile economice și evoluția economică în România anilor 1971-1975, prin utilizarea unui corp consistent de surse de arhivă, și redefinește factorul personal (Nicolae Ceaușescu) în raport cu factorul sistemic (sistemul socialist), identificând și descriind particularitățile politicii economice de tip „ceaușist”.

Lucrarea poate servi drept suport informațional și analitic în dezbaterile actuale cu privire la: 1) impactul factorilor politici și ideologici în evoluția economiei românești; 2) efectele pe termen lung ale politicilor de dezvoltare economică bazate pe austeritate și pe neglijarea anumitor sectoare-cheie; 3) impactul macro-tendințelor economice (la nivel global și regional) asupra economiei naționale; 4) vulnerabilitățile economiei de comandă; 5) influența dinamicii inter-elite asupra evoluției politicilor și performanțelor economice ale României.

Descrierea funcționării și (sub)performanței economiei României socialiste se confruntă cu lipsa unor studii de caz și analize sectoriale. Tratarea în bloc a politicilor economice comuniste a condus la generalizări și la mascarea diferențelor esențiale determinate de succesiunea grupurilor decizionale, planurilor cincinale și evenimentelor politico-economice internaționale. O reconsiderare a periodizării „clasice” și o revizitare a trecutului economic socialist prin intermediul noilor surse de arhivă sunt necesare din mai multe puncte de vedere:

  1. Oferă indicii cu privire la continuitățile și discontinuitățile trans-sistemice ale politicilor economice românești.
  2. Dezvăluie și cartografiază grupurile de actori politico-economici și acțiunile acestora, dincolo de folosirea unor categorii-umbrelă („guvern”, „conducerea de partid și de stat” etc.).
  3. Reconstituie și plasează cronologic cauzele politice ale fenomenelor macro-economice de lungă durată care au afectat funcționarea economiei României în ultimii 50 de ani.  
  4. Contribuie la extinderea cunoașterii istoriei regimului comunist, atât în profunzime, cât și prin diversificarea tematică.